Ajdovščina
dvorec
15.stoletje
Ajdovščina
ohranjen objekt

Dvorec Ajdovščina so pozidali konec 15. stoletja, predelali pa v 18. stoletju. Leta 1507 so ga svetokriški grofje della Torre prodali Henriku pl. Edlacherju, nato so bili od srede 17. stoletja njegovi lastniki pl. Edlingi, od leta 1855 pa rodbina Bolafflo iz Gorice. Konec 19. stoletja so bili v dvorcu sodišče in drugi uradi.

Kronologija