Zavratec
dvor
16.stoletje
Sevnica,Studenec
zginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

O dvoru Zavratec (Sauratezhof) je zelo malo zapisanega,zato o točnejšem nastanku tudi ni podatka. Med lastniki se omenja gospode Khotschitsche-Kočiče,naj pa bi ga posedovala tudi baronica Gall.

Kronologija