Volavškov gradič
gradič
16.stoletje
Sevnica,Dolenji Boštanj,Radna
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Vitezi Hundti so v 16. stoletju pozidali gradič Novi Rekštanj (Neuruckenstein). Leta 1600 ga je kupil Janez Harter, nato si ga je priženil leta 1624 baron Marko Paradeiser, leta 1648 ga je kupil Wolf Konrad pl. Breckerfeld, leta 1696 pa Leopold Merharič-Fabjanič, ki je gradič spremenil v pristavo novozgrajenega dvorca Tariška vas v neposredni bližini. Poslopje je že v 19. stoletju prešlo v kmečke roke in dobilo ime Volavškov gradič.

Kronologija