Velika vas
gradič
17.stoletje
Krško,Velika vas pri Krškem
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Velika vas (Grossdorf) je leta 1680 sezidal Janez Gregor pl. Buseth. Leta 1694 je gospoščino kupil baron Gotfried Ehrenreich Wintershofen, še isto leto ga je pridobil Volf Avguštin pl. Buseth, leta 1790 je Veliko vas na dražbi kupil grof Rihard Jožef Auersperg, leta 1853 grof Franc Ksaver Nadasdy, leta 1856 grofica Leticija Londron-Laterano, leta 1863 trgovec Maksimilijan Walther, leta 1890 Mihael Fahrer, leta 1912 pa posestnik Franc Bartol iz Sodražice. Leta 1915 je gradič kupil Franc Pirc in ga temeljito predelal, kmalu zatem so v poslopju uredili vojaško bolnišnico, do konca druge svetovne vojne pa je bila v gradiču gostilna.

Kronologija