Turn v Brestanici
grad
13.stoletje
Krško,Brestanica
ohranjen objekt

Grad Turn (Thurn in Reichenburg) so pozidali in upravljali vitezi Brestaniški, prvič je omenjen leta 1346 (hoff bey Reichenburg), ko ga je od salzburškega nadškofa dobil v fevd Viljem Brestaniški. Leta 1498 ga je priženil Hans z Gradenegga in v lasti te rodbine je bil do leta 1568, ko ga je odkupil zadnji brestaniški vitez Rajnpreht. Že leta 1570 so ga podedovali sorodniki Langenmantli, leta 1721 pa je Turn kupil grof Ignac Marija Attems ter imetje združil z Brestanico. Od konca 19. stoletja ga je imel Viktor Globočnik, nato Marija Ferenčič, roj. Globočnik, po enem od zadnjih lastnikov pa ga imenujejo tudi Flisov grad. Po prvi svetovni vojni je bil lastnik Srečko Lenart, po drugi pa so v njem uredili stanovanja.

Kronologija