Teriška vas
dvorec
17.stoletje
Sevnica,Dolenji Boštanj,Radna
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Ernest Engelbert pl. Merherič-Fabjanič je tik pred koncem 17. stoletja leta 1696 pozidal graščino Teriška vas (Ruckenstein ali Tarischenhoff). Leta 1718 je gospoščino kupil dr. Ignac Pavel Ržen, leta 1723 pa Volf Engelbert pl. Buseth. Baroni Busethi, ki so Teriško vas imeli do leta 1826. Od leta 1826 do 1858 je bil lastnik Teriške vasi grof Franc Hohenwarth, od leta 1858 baron Ludvik Valois, nato pa so se kot lastniki gospoščine zvrstili Edvard Junger iz Kopenhagna,kupil jo je leta 1869, Engelina Alida Grote-Kruseman od leta 1870, Prokop Pollak od leta 1873, dr. Gustav Maurer od leta 1878, 1902. leta pa so graščino kupili Matija Hočevar iz Velikih Lašč ter Franc Pirker in Jožef Klun iz Ribnice. Od leta 1907 do začetka druge svetovne vojne so bili v graščini salezijanci, po vojni je bila nacionalizirana in je bila v njej šola, kasneje pa v njej poslovni prostori tovarne Jutranjka.

Kronologija