Šrajbarski turn
grad
15.stoletje
Krško,Leskovec pri Krškem
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Šrajbarski turn (Thurn am Hardt) se leta 1436 omenja kot celjski fevd (burg zum Hard), najprej v lasti barona Johana von der Durja, pozneje Schrabassa in nato Celjskih grofov. Prvotno poslopje je baron Janez Krstnik Valvasor v drugi polovici 16. stoletja predelal, leta 1581 pa ga je zapustil sorodnikom baronom Petru, Mihaelu in Marku Mosconu. Leta 1563 je grad kupil grof Volf Engelbert Auersperg, a ga je že čez mesec dni prodal grofu Petru Zrinjskemu. Leta 1658 je Šrajbarski turn kupil grof Janez Herbert Auersperg, general v Karlovcu, in v posesti Turjačanov je ostal do leta 1903, ko sta Šrajbarski turn kupila posestnika Karel Kotnik z Verda in Jožef Lenarčič z Vrhnike. Po prvi svetovni vojni je bil graščak pisatelj Friderik Gagern, zadnji lastniki pa so bili Trenzi iz Šentjerneja, ki so leta 1938 grad preuredili v letovišče. Danes je v zanemarjenem poslopju še nekaj stanovanj.

Kronologija