Šperenberk
grad
13.stoletje
Krško,Dolenji Leskovec
izginuli objekt

Grad Šperenberk (Sperrenberg) je omejen leta 1300 kot haus ze Sperrnberch, pozidali pa so ga gospodje Brestaniški. V fajdah med vojvodo Albrehtom Habsburškim s salzburškim nadškofom in deželnim plemstvom je bil Šperenberk porušen med letoma 1292 in 1297. Leta 1300 je gradišče in gospoščino prevzel Rajnpreht Šperenberški in obljubil, da bo obnovil grad le z nadškofovim dovoljenjem, do česar pa ni prišlo. Kot razvalina je omenjen leta 1342, leta 1441 pa je salzburški nadškof podelil šperenberško gradišče v fevd Hansu Rajhenburškemu.

Kronologija