Sevnica II.
dvorec
17.stoletje
Sevnica
ohranjen objekt

Pozidali so ga grofje Lambergi leta 1664 iz prvotnega upravnega dvora omenjenega leta 1437 kot haus in mark in stoji pod grajskim gričem. Od leta 1715 so bili lastniki baroni Wintershofni in od leta 1725 grofje Auspergi, med letona 1764 in 1796 zopet Wintershofni, nato pa je prešel v meščanske roke. Zadnja lastnica je bila Julijana Verbič, leta 1938 ja bila stavba last Posojilnice in hranilnice. V dvorcu pa je bil tudi sedež deželnega sodišča. Danes pa je v njem sedež občine.

Kronologija