Sevnica I.
grad
13.stoletje
Sevnica
ohranjen objekt

Grad Sevnica (Liechtenwald) je prvič omenjen leta 1309. Upravljali so ga salzburški gradiščani, med katerimi so omenjeni od leta 1360 vitezi Polhograjski, 1370 Gothard z Neidberga,leta 1441 Nikolaj Gallenberg. Med letoma 1479 in 1491 je bil v ogrskih rokah, nato pa je bil od leta 1519 oskrbnik vitez Hans Rajhenburški, 1558 Ivan Ungnad in Oswald Goriacher. Po letu 1563 je bil grad v najemu barona Boltežar Lamberga, od leta 1590 baron Ivan Khiessl, leta 1595 ga je kupil baron Inocenc Moscon.Leta 1675 je bila lastnica Ana Elizabeta Auersperg,roj. Moscon, od leta 1688 sorodniki grofje Draškoviči, od leta 1725 grofje Turjaški, od leta1769 pa grofica Jožefina Keglevič. Med letoma 1803 in 1864 je grad imel Janez Handl pl. Rebenburg, od leta 1880 dr. Karel Ausserer, potem grof Wallhofen. Zadnji lastnik do konca druge svetovne vojne je bil Lucca Wallmoden.V gradu je sedaj locirana enota Posavskega muzeja z zbirko o zgodovini Sevnice.

Kronologija