Ruda
dvorec
17.stoletje
Sevnica,Razbor
delni sledovi

Dvorec Ruda (Ruth) je bil pozidan v prvi polovici 17. stoletja. Rudo je Jakob Gartner leta 1647 prodal jurkloštrskemu samostanu, a jo je že leta 1690 pridobil Teodorik Friderik pl. Diennersberg, nato je bil od leta 1744 lastnik baron Oton Billo, za njim Franc Anton Murmayr leta 1784, Johann Nepomuk Handl leta 1799, dr. Ignac Krejan leta 1803 in več drugih. Pred drugo svetovno vojno je imel dvorec inž. Uhlir, med njo pa so jo požgali Nemci.

Kronologija