Rožno
dvor
15.stoletje
Sevnica,Čanje
izginuli objekt

Leta 1477 je omenjen dvor Rožno (Rosenbiichel), ko sta ga od salzburškega nadškofa dobila v fevd viteza Andrej in Hans Brestaniška. Leta 1570 so ga podedovali Welzerji, od leta 1581 ga je imel v fevdu baron Egkh, leta 1599 ga je posedoval Hans Ambstatt, od leta 1655 baroni Mosconi, od leta 1721 pa grofje Attemsi.

Kronologija