Rigonce
dvor
17.stoletje
Brežice,Rigonce
izginuli objekt

Dvor Rigonce (Riegelhof) je okoli leta 1690 iz šestih kmetij ustanovil Anton Vremec. Poznejši lastniki so bili Wolf Tollinger, Franc Tomba, od leta 1750 Mihael Dorsenegg, od leta 1754 baronica Julijana Kulmer, od leta 1764 Jožef p1. Kertschellitsch, nato hči, poročena Petschak od leta 1784, od leta 1815 pa grof Ferdinand Attems. V 19. stoletju so bili v poslopju zapori, nato šola.

Kronologija