Reštanj
grad
13.stoletje
Krško,Senovo,Zgornji Reštanj
skromna razvalina

Grad Reštanj (Reichenstein) so pozidali in upravljali salzburški ministeriali vitezi Reštanjski, veja gospodov iz Brestanice. Leta 1206 je omenjen Albertus de Reichenstein, leta 1279 Wulfing de Reychenstayn, leta 1304 Gotfrid, leta 1414 vitez Jurij, s katerim je rodbina izumrla. Že leta 1432 so Reštanj upravljali salzburški oskrbniki. Reštanj so leta 1479 za nekaj let zasedli Ogri (Matija Korvin) in verjetno je bil takrat grad že razdejan. Leta 1595 je salzburški nadškof Wolf Dietrich prodal Reštanj baronu Inocencu Mosconu.

Kronologija