Rakovec
dvor
15.stoletje
Brežice,Rakovec
izginuli objekt

Dvor Rakovec (Radkowetz) je leta 1433 imel salzburški fevdnik Gašper Puchler, od leta 1492 Martin Mordachs, nato pa Hans Goder. Krištof Winkler ga je dobil leta 1573 v fevd od krškega škofa, prav tako njegovi dediči. Leta 1730 je dvor kupil Janez Žebniški, leta 1754 je Rakovec priženil baron Kulmer, leta 1764 pridobil Jožef pl. Kerčelič, leta 1794 Franc Ksaverij Pečak, leta 1800 Leonhard dell Cott, od leta 1815 pa so ga imeli grofje Attemsi, ki so ga spremenili v brežiško pristavo.

Kronologija