Pišece
grad
13.stoletje
Brežice,Bizeljsko,Pišece
ohranjen objekt

Na gradu Pišece (Pischdtz) so gospodovali salzburški ministeriali vitezi Pišečki, leta 1266 sta omenjena viteza Konrad in Viljem, grad pa prvič šele leta 1329 kot haus Pischaetz. Ko so pišečki vitezi izumrli leta 1353, so grad upravljali nadškofovi oskrbniki in upravniki ter zastavni lastniki in najemniki. Leta 1595 ga je kupil baron Inocenc Moscon. V lasti te rodbine je grad ostal do konca druge svetovne vojne. Zadnji Moscon, baron Julij Alfred, je umrl leta 1927, nato je Pišece od leta 1938 imela Mestna hranilnica v Mariboru. Po drugi svetovni vojni so bila v gradu stanovanja, pred leti je v njem živela samo še ena družina, sedaj pa prazen počasi razpada.

Kronologija