Nemška vas
gradič
18.stoletje
Krško,Nemška vas
ohranjen objekt

V Nemški vasi je baron Volf Anton Buseth v začetku 18. stoletja pozidal istoimenski gradič Nemška vas (Deutschdorf), ki ga je leta 1787 podedoval Janez Karel pl. Klafenau. Med lastniki so bili še grof Rihard Auersperg od leta 1814, ki ga je leta 1833 izročil svoji hčeri Mariji Pavič pl. Pfauenthal, ta pa trinajst let pozneje prodala Jožefu pl. Rillingu. Že naslednje leto je gradič kupil Karel Kallman, leta 1853 grof Franc Hartig, konec 19. stoletja pa je poslopje prešlo v meščanske roke. Od leta 1896 je gradič v lasti rodbine Bučar.

Kronologija