Mokrice
grad
12.stoletje
Obrežje,Rajec
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Mokrice (Mokriz) srečamo omenjenega v zgodovinskih virih šele leta 1444 kot geslos Mokorecz. Prvotni srednjeveški stolpasti dvor je gotovo stal precej pred prvo omembo gradu. Tudi graščake srečamo pozno, saj je šele leta 1525 omenjen prvi, Sigmund pl. Sebriach, ki pa je 15 let kasneje delil gospoščino z Moricom pl. Rakhnizem in baronom Ferencom Tahijem. Leta 1637 je Mokrice pridobil baron Jošt Jožef Moscon, nato hrvaški ban grof Nikolaj Erdody, po letu 1693 pa si jih je priženil grof Volf Nikolaj Auersperg. Leta 1882 je postala lastnica gradu baronica Beatrice Gagern (roj. Auersperg), leta 1915 pa je kot solastnik omenjen grof Aleksander Economo. Obe rodbini sta prodali grad leta 1922, solastnika pa sta postala lesnoindustrijska firma Berger iz Zagreba in beograjski in­dustrialec Milog Rafajlovič. grad je leta 1937 kupil zagrebški nadškof Alojzij Stepinc. Med drugo svetovno vojno pa je nadškofija podarila Mokrice nemškemu rajhu.

Kronologija