Loka
dvorec
17.stoletje
Sevnica,Loka pri Zidanem Mostu
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Loka (Laak) je bil prvotno dvor gospodov Širskih in vitezov Lambergov z Boštanja pri Sevnici. Leta 1365 je bil lastnik dvora Friderik Širski, leta 1437 ga je grof Friderik II. Celjski podelil v fevd Gašperju Lambergerju z Boštanja. Kasneje so bili kot lastniki omenjeni: od leta 1674 Franc Ernest Reising, od 1708 baron Karel Jožef Wintershoffen, 1730 Jakob Lovrenc pl. Flachenfeld, 1764 baron Ignac Apfaltrer, 1830 Anton Jožef Mulle, 1855 Gottfred Gassner,1868 Friderik Eckhardt, 1876 Marija Mayer, 1880 baron Henrik Fellner-Feldegg, do leta 1899 vitez Maks Lommer. Po letu 1908 sta bila solastnika Alojz Dermelj iz Boštanja in Adolf Hauptmann iz Ljubljane. Danes je v dvorcu urejen dom starejših občanov.

Kronologija