Krško II.
dvori (?)
14.- 15.stoletje
Krško
izginuli objekt

Na širšem območju Krškega je stalo več dvorov, o katerih pa je le malo podatkov, njihove lokacije pa ni moč ugotoviti.
Leta 1358 je omenjen dvor pri krškem gradu (hoff pei der vest ze Gurkueld), pred letom 1436 pa sta brata Nikolaj in Bertold Fuchs prodala grofom Celjskim svoj dvor pri Krškem.
Leta 1436 je omenjen celjski fevdnik Andrej Schrabass s stolpa v Dobravi pri Krškem. Ta je imel tudi dvor v Drnovem (Doren), ki ga je pred njim verjetno imel Ivan von der Durr.
Dvor v Kočnem pri Krškem je leta 1436 imel v celjskem fevdu Ivan Schrabass.
V Leskovcu pri Krškem je leta 1436 imel celjski fevdnik Andrej Schrabass dva dvora, Ivan von der Durr pa enega.

Kronologija