Krško I.
grad
12.stoletje
Krško (Gora)
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Bavarski grofje Bogenski so verjetno kmalu po letu 1100 pozidali grad Krško. Upravljali so ga ministeriali vitezi Krški. V 13. stoletju je v velikem grajskem kompleksu živelo več viteških družin z oboroženci. Za grofi Bogenskimi so Krško kratek čas imeli Babenberžani, leta 1242 pa ga je pridobila salzburška nadškofija. Ko so gospodje Krški v prvi polovici 14. stoletja izumrli, so grad upravljali salzburški vazali vitezi Ostrovrharji s Svibnega, ki pa so že leta 1335 prodali del gradu gospodom Ptujskim. Ti so svoje deleže pred letom 1351 odstopili grofom Celjskim, Svibenski pa svoj del leta 1368. Med celjskimi kastelani je leta 1405 omenjen Herman Turner, zadnji je bil leta 1457 omenjeni Ahac Eckensteiner. Po letu 1469 so grad in gospoščino upravljali številni deželnoknežji oskrbniki, zastavni lastniki in zakupniki. V drugi polovici 15. stoletja so grad in trg Krško večkrat napadli Turki, leta 1573 pa uporni kmetje.

Kronologija