Kostanjevica II.
grad
13.stoletje
Krško,Kostanjevica na Krki
izginuli objekt

Grad Kostanjevica (Landstrost) je bil spanheimski mestni grad, upravljali pa so ga hkrati s trdnjavo nad Podbočjem njihovi ministeriali gospodje Kostanjeviški ter sorodniki vitezi Sichelberški z Žumberka in vitezi Sichersteinski z gradu nad Pleterjami. Grad je leta 1305 pridobil goriški grof Majnhard, nato pa je bil frankopanska, ortenburška, celjska in habsburška posest. Leta 1306 je omenjen Herman Čreteški, leta 1324 so goriški grofje zastavili grad Janezu Scharffenbergu s Svibnega, leta 1339 je omenjen kot kostanjeviški glavar Henrik s Planine, nato so bili kastelani vitez Albert Kozjak med letoma 1388 in 1406, leta 1412 je bil glavar Ivan Čušperški, Gasper ter Henrik pl. Apfaltrerja med Ietoma 1426 in 1431. Grad Kostanjevico so leta 1439 porušili Celjani v bojih z Habsburžani.

Kronologija