Kostanjevica I.
grad
12.stoletje
Krško,Kostanjevica,Podbočje
delni sledovi

Grad je bil v 12. stoletju pomembna strateška spanheimska utrdba. Upravljali so ga ministeriali gospodje Kostanjeviški. Na njem je bila močna posadka, na gradu pa je živelo več ministerialnih rodbin. Omenjen je leta 1256 kot castrum Landstrost, leta 1381 pa kot del kostanjeviškega gospostva Leta 1324 je grof Albert Ortenburški zastavil kostanjeviško trdnjavo (fest ze Lantstrost) Haugu (Hugonu) Svibenskemu, dve leti pozneje pa Petru Pišečkemu, sorodniku kostanjeviških gospodov. Opuščen je bil v 16. stoletju.

Kronologija