Jelša
gradič
18.stoletje
Sevnica,Laze pri Boštanju,Konjsko
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Jelša (Erlachhof) je bil od leta 1746 last Marije Konstance pl. Wolvitz, ki ga je deset let pozneje prodala Barbari Čermelj. Leta 1802 je Jelše kupil upravitelj gospostva Tariška vas Karel Smrekar, leta 1824 baron Janez Nepomuk Buseth, dve leti zatem grof Franc Hohenwart, leta 1858 baron Ludvik Valois iz Ulma, 1869 Emil Junger iz Kopenhagna, 1870 Alida Grote-Kruseman, 1873 polkovnik Prokop Pollak, 1878 Gustav Maurer, leta 1902 pa Matija Hočevar, Franc Pirker in Jožef Klun.

Kronologija