Impoljca II.
dvorec
17.stoletje
Sevnica,Arto,Impoljca
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V drugi polovici 17. stoletja so pl. Breckerfeldi sezidali dvorec Impoljco (Inmpelhoff,Neustein), ki so ga kasnejši lastniki baroni Mordachsi v 18. stoletju temeljito predelali.Volf Konrad pl. Breckerfeld je leta 1698 prodal Impoljco baronu Ernestu Ferdinandu Mordachsu, leta 1841 jo je podedoval grof Gustav Auersperg in jo deset let pozneje prodal grofu Francu Hartigu, nato pa je dvorec hitro menjal lastnike. Pred drugo svetovno vojno je imela Impoljca kar štiri lastnike, tri iz Celovca in enega iz Budimpešte. Danes je v predelanem dvorcu dom ostarelih občanov.

Kronologija