Gračeno
grad
12.stoletje
Čatež ob Savi,Podgračeno (Turn)
delni sledovi

Gračeno (Gretschin) je prvič omenjen leta 1279 kot stolp. Pozidali so ga konec 12. stoletja, ko so Spanheimi premaknili kranjsko mejo prod jugovzhodu. Koroški vojvodje so ga leta 1308 zastavili hrvaškim plemičem Baboničem, od katerih so ga leta 1323 odkupili gospodje Svibenski, sredi 14. stoletja dobili v zastavo vitezi Reutenbergi s Čreteža, ki so ga leta 1356 prodali grofu Frideriku Celjskemu. Gračeno je bilo v celjskih rokah do njihovega izumrtja. Grad so upravljali gradiščani. Kdaj pa je razpadel, ni znano.

Kronologija