Gomila
gradič
17.stoletje
Sevnica,Dolenji Boštanj,Šmarčna
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Gomila (Untererckenstein) je sezidal baron Wolf Engelbert Zetschker v začetku 17. stoletja. Stavbo je od leta 1728 imel Leopold Zaharija pl. Rastern, od leta 1739 baron Janez Andrej Mordachs in dediči, od leta 1841 grof Gustav Auersperg, od leta 1851 grof Franc Hartig, leta 1867 je Gomilo kupil Janez Schink, ki pa jo je še isto leto prodal tovarnarju Hermanu Maier-Lowyju. Kasnejši lastniki so bili Teodor Stimpfl od leta 1871, baron Franc Mayr Melnhof od 1873, od leta 1886 grof Adalbert Kottulinsky, zatem pa je prešla v meščansko posest. Dvorec je propadel sredi 19. stoletja.

Kronologija