Dobrava
dvor
16.stoletje
Krško,Dobrava pri Kostanjevici
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Nekdanjo pristavo oz. dvor Dobrava (Guttenhof), je po letu 1536 imel v zastavni lasti Henrik pl. Wernegkh, po letu 1576 Anton Hofstetter, od leta 1582 Uskok Daja Vukovič, pred letom 1598 Jernej Klekl, svak kostanjeviškega opata Andreja, nato Tomaž Ambš1 od leta 1630, Franc Raab od 1650 in Gregor Kern od leta 1665, za njim Janez pl. Stemberg, leta 1688 pa je dvor in gospoščino kupil Franc Leopold Zierheimb, ki ga je kmalu predelal v gradič Dobrava (Dobraw). Po letu 1745 je Dobravo pridobil kostanjeviški samostan in jo spremenil v pristavo. V 19. stoletju naj bi ga imeli baroni Hallerji, v tem stoletju pa je prešel v meščanske roke in po lastnikih dobil ime Globočnikov grad. Leta 1942 so gradič požgali partizani, danes so v njem stanovanja.

Kronologija