Brežice I.
grad
13. - 16.stoletje
Brežice
ohranjen objekt

Grad Brežice (Rann) je bil pozidan v začetku 13. stoletja in je bil sedež salzburškega gospostva v Posavju, ki so ga upravljali gospodje Brežiški. Šele leta 1241 sta omenjena viteza Ringel in Prechtel de Rein, grad pa osem let kasneje kot castrum Rayne. Za brežiškimi vitezi so gospoščino upravljali Scharffenbergi s Svibnega. Prvotni brežiški grad je bil razdejan med vseslovenskim kmečkim uporom leta 1515,leta 1528 pa ga je še dodatno uničil požar. Petnajst let pa so na istem mestu pričeli graditi nov renesančni grad. Kastelani in lastniki gospoščine so bili od leta 1563 Ludvik pl. Ungnad,Franc Gall pl. Gallenstein in Ludvik pl. Edling po letu 1604. Od leta 1634 do 1671 grof Wolf Krištof Frankopan. Med drugimi oskrbniki so še omenjeni od leta 1570 Ivan Reitter,leta 1680 Peter Marešič in leta 1764 Urban Čokl. Leta 1694 je brežiško gospoščino kupil grof Ignac Marija Attems. V lasti Attemsov je bil grad do konca druge svetovne vojne, sedaj pa so v njem prostori Posavskega muzeja.

Kronologija