Brestanica
grad
12.stoletje
Krško,Brestanica
ohranjen objekt

Brestaniški grad (Reichenburg) je po letu 1126 pozidal Salzburški nadškof Konrad I. iz prvotne utrdbe omenjene že v 9. stoletju. Do leta 1570, ko je umrl Hans Rajnppreht in z njim izumrl rod, so grad upravljali brestaniški vitezi, od katerih sta bila prva omenjena leta 1141 Oton in Rajnbert de Richenburc. Leta 1570 so grad podedovali sorodniki Welzerji. okoli leta je bil zakupnik Franc Gall pl. Gallenstein, leta 1639 pa je grad kupil baron Vid Jakob Moscon, kasneje pa je omenjenih več različnih lastnikov. Grad je najtežje čaase doživljal leta 1469, 1476, 1479 in 1480, ko so tod divjali Turki, leta 1515 pa so ga zasedli kmečki uporniki. Med drugo svetovno vojno je bil v gradu zbirni center za slovenske izgnance, po vojni pa je bil v njem ženski zapor. Danes je v njem Muzej slovenskih izgnancev.

Kronologija