Boštanj III.
dvorec
16.stoletje
Sevnica,Dolenji Boštanj
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Točnega podatka kdaj je bil postavljen dvorec Boštanj (Savestein) ni. V času Valvasorja v 17. stoletju je zagotovo že stal,ker ga je upodobil v svoji Topografiji. Najverjetneje so ga pozidali lastniki starega gradu Lambergi,nakar je prešel v posest rodovine Reffinger. V 18 stoletju naj bi bil v lasti Mordaxov. Po letu 1785 ga je kot dedič prejel Franc Ksaver lichtenturn, ki ga je leta 1804 prodal. Kasneje pa je dvorec pogosteje menjal lastnike. Leta 1943 je bil dvorec požgan,po voljni pa ga niso več obnovili.

Kronologija