Boštanj II.
dvorec
17.stoletje
Sevnica,Dolenji Boštanj
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Jurij Andrej in Janez Danijel pl. Wernegkha sta verjetno ze pred letom 1636 pozidala dvorec Boštanj (Hof Savenstein).Wernegkhom je po letu 1782 sledil baron Franc Anton Buseth, leta 1826 Franc in Janez Planinc, leta 1889 njihovi sorodniki Juvančiči in od leta 1895 Janez Lipar. Med francosko okupacijo naših krajev so dvorec poškodovali Francozi, a ga je Janez Nepomuk pl. Buseth kmalu obnovil. Po prvi svetovni vojni je bil dvorec last trgovca Jakila. Leta 1943 pa so ga požgali partizani.
Verjetno je boštanjski dvorec naslednik prvotnega dvora Unter Rein (Pod bregom), ki so ga v 16. stoletju posedovali Galli pl. Gallensteini, nato pa Wernegkhi in Reffingerji, ki so bili verjetno v drugi polovici 17. stoletja zakupniki boštanjskega dvorca.

Kronologija