Boštanj I.
grad
12.stoletje
Sevnica,Dolenji Boštanj
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Boštanj (Sawenstein) je bil sprva krški, nato pa deželnoknežji fevd. Vitezi boštanjski so omenjeni že v 12. stoletju, grad pa šele leta 1381. Za Sawensteini, ki so izumrli v 14. stoletju, so grad od leta 1360 upravljali vitezi Kacenštajni z gradu Katzenstein, od leta 1381 do 1456 so ga imeli grofje Celjski, nato pa verjetno že konec 15. stoletja vitezi Lambergi. Ko so grad prevzeli Lambergi, so leta 1515 grad zavzeli in poškodovali uporni kmetje, a so ga kmalu obnovili. Leta 1650 je grof Janez Herbert Lamberg prodal polovico gospoščine Nikolaju Mravu, drugo pa Janezu Frideriku pl. Reffingerju. Sredi 17. stoletja je grad razpadel.

Kronologija