Bizeljsko
grad
13.stoletje
Orešje,Bizeljska vas
ohranjen objekt

Grad Bizeljsko (Wisell) je bil pozidan v 13. stoletju, kar dokazuje ker na gradu kot kastelan leta 1279 omenjen vitez Eberhard von Visel. Izrecno je grad omenjen šele leta 1404. Po vitezih Bizeljskih je grad od leta 1404 menjalo več kastelanov. Leta 1532 ga je dobil v najem Hans pl. Tattenbach, njegovi dediči pa so ga leta 1608 pridobili v trajno last. Leta 1858 bizeljsko gospoščino kupil knez Weriand Windischgratz Med obema vojnama je bil graščak grof Hugon Ceschi in si ga priženil s kneginjo Windischgratzovo, med vojno pa baron Maasburg. Po 2. svetovni vojni je grad postal splošna ljudska last, upravljal pa ga Posavski muzej v Brežicah. Grad je v svoji zgodovini doživljal tudi hude ure. Tako so ga leta 1475 zaman oblegali Turki, med kmečkim uporom leta 1515 so ga zavzeli in opustošili uporniki, med slovensko- hrvaškim kmečkim uporom leta 1573 jim je grajski oskrbnik kar sam izročil hrano in denar. Med Napoleonovo zasedbo so v njem bivali francoski vojaki.

Kronologija