Veržej
gradič
16.stoletje
Ljutomer,Veržej
delni sledovi

Gradič Veržej (Wernsee) je v prvi polovici 16. stoletja imel v deželnoknežjem fevdu Andrej pl. Grabenski, nato po letu 1555 uskoški vojvoda Ivan Margetič, od leta 1578 Marko Radkovič, od leta 1588 pa Miklavž Ožegovič. Nastal je iz strelskega dvorca. Gradič so leta 1605 požgali Turki.

Kronologija