Velika Nedelja
grad
13.stoletje
Ormož,Velika Nedelja
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Velika Nedelja (Gross Sonntag) je verjetno že sredi 13. stoletja pozidal nemški viteški red. Gospoščino Velika Nedelja je Friderik Ptujski v prvi polovici 13. stoletja podaril križnikom, ki so v zgodnji gotski dobi pozidali prvotno komendo, pomembno postojanko v obrambni črti proti Ogrom. Grad je omenjen šele leta 1321 kot haus Suntag, do konca druge svetovne vojne pa je bil v posesti viteške komende.

Kronologija