Šahenturn
gradič
15.stoletje
Gornja Radgona
ohranjen objekt

Gradič Šahenturn (Schachenturn) je leta 1413 omenjen freyhof zu Rakerspurg, okrog leta 1500 pa Schackenamt zu Radkerspurg. Deželnoknežji urad z imetjem so imeli oz. oskrbovali Štefan Schackh od leta 1466, Jurij Spangauer leta 1496, Gašper Zollner leta 1496, 1497 Gašper Rulko, nato razni zakupniki, med njimi Breunnerji od leta 1527 in Herbersteini od leta 1531, zatem številni lastniki. Od leta 1730 so Sahenturn imeli grofje Wildensteini, po letu 1817 grof Alojz Trautmannsdorf, leta 1830 ga je kupil Jožef Krugerschuch, leta 1870 Janez Flois, leta 1885 rodbina Kleinoschegg, nato ga je imel grof Henrik de Avernas, zadnji lastniki pa so bili grofje Funfkirchen. Po drugi svetovni vojni je bila v stavbi jugoslovanska armada.

Kronologija