Središče
grad
13.stoletje
Ormož,Središče
delni sledovi

Grad Središče (Polstrau) so pozidali gospodje Ptujski in ga je leta 1255 Friderik Ptujski prejel v ogrski fevd skupaj z Borlom in Dranekom, nato so ga leta 1438 dedovali grofje Schaunbergi. Po letu 1490 ga je kupil Jakob Szekely, nato so ga imeli Stubenbergi. Grad je omenjen leta 1255 kot geslozz Polstraw. Leta 1532 so ga razdejali Turki, leta 1589 pa je omenjen kot razvalina.

Kronologija