Rakičan
dvorec
17.stoletje
Murska Sobota,Rakičan
ohranjen objekt

V Rakičanu je že v 14. stoletju stala fevdalna utrdba, nato pa so v 17. stoletju grofje Batthyany pozidali današnji dvorec Rakičan (Reketye). Batthyanyjem so kot lastniki gospoščine verjetno sledili Nadasdyji in Szechenyji. Po vojni je bil v njej dom onemoglih, zdaj pa je v poslopju še nekaj stanovanj.

Kronologija