Petanjci I.
grad
13.stoletje
Radenci,Cankova-Tišina,Petanjci
delni sledovi

Na gradu Petanjci (Pethenegh) so leta 1229 omenjeni gospodje Petheneghi, fevdniki grofov Nadasdy. Nadasdyji so kot lastniki omenjeni še leta 1347 in so imeli grad do srede 17. stoletja, ko so se preselili v Lendavo. Grajsko poslopje, ki je v času protireformacije nudilo zatočišče pregnanim protestantskim predikantom, je verjetno razpadlo v 17. stoletju.

Kronologija