Ormož
grad
13.stoletje
Ormož
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotni grad Ormož (Friedau) so pozidali gospodje Ptujski, upravljali pa so ga njihovi kastelani vitezi Ormoški in po letu 1363 Herbersteini. Po letu 1438 ga je po ptujskih gospodih dedoval grof Johann Schaunberg, nato priženil grof Dujmo Frankopan leta 1486, dve leti zatem pa ga je ogrski kralj Matija Korvin podelil v fevd Jakobu Szekelyju. Szekelyji so ga imeli do leta 1604, nato ga je kupil madžarski baron Ladislav Pethe in v rokah rodbine je bil do leta 1733, ko ga je podedoval grof Janez Jožef Galler. Od leta 1910 do konca druge svetovne vojne pa so Ormož imeli grofje Wurmbrand. Zdaj je v njem sedež občine. Grad je bil požgan v bojih z vojsko ogrskega kralja Matija Korvina leta 1487, prizanesli pa mu niso niti Turki leta 1532 in 1605 ter Kruci leta 1704, ki so ga požgali in temeljito izropali.

Kronologija