Nova vas
dvor
15.stoletje
Ljutomer,Križevci,Stara Nova vas
izginuli objekt

Leta 1443 je v zgodovinski listini omenjen turn ze Newdorf, ko ga je dobil v deželnoknežji fevd Friderik pl. Grabenski, leta 1542 je omenjen dvor, sredi 16. stoletja pa so imetje podedovali pl. Stadli. Njegov predhod­nik je bil strelski dvorec iz 13. stoletja.

Kronologija