Noršinci
dvor
15.stoletje
Ljutomer,Noršinci
izginuli objekt

Dvorec Noršinci (Urschendorf) je omenjen med letoma 1280 in 1295 kot Narssen. Leta 1425 je omenjen stolp (turn zu Norssen), ki so ga od leta 1443 imeli v deželnoknežjem fevdu Reisacherji in od leta 1515 pl. Stadli, leta 1600 ga je kupil Silvester Mailgraber, njegov sin Johann pa ga je v prvi polovici 17. stoletja združil z braneško gospoščino. Pozneje so ga predelali v pristavo radgonske gospoščine, nato pa je prešel v kmečke roke.

Kronologija