Negova
grad
14.stoletje
Gornja Radgona,Negova
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Negova (Negau) se omenja šele leta 1425 kot vest Negaw, vendar pa je bilo prvotno grajsko poslopje pozidano že veliko prej, nekateri zgodovinarji njegov nastanek postavljajo celo v 12. stoletje. Prvi znani lastnik, deželni glavar Hans Windenski, je imel gospoščino do leta 1431, nato pa jo je pridobil njegov sorodnik Viljem Perneški . Leta 1487, ko je bil grajski gospod Jernej Perneški, je Negovo oblegal in zavzel ogrski kralj Matija Korvin in grad leto pozneje oddal Jožefu Vitovcu, sinu znanega celjskega vojskovodje. Hude čase je Negova doživela tudi med turškim napadom leta 1605, ko so jo tako poškodovali, da so jo morali obnoviti. Leta 1542 je grad prešel v posest grofov Trautmannsdorfov, ki so Negovo imeli do konca druge svetovne vojne. Grofje niso živeli na gradu, temveč so gospoščino upravljali njihovi oskrbniki. Po drugi svetovni vojni so bila v gradu stanovanja, leta 1990 pa je prešel v zasebno last. Sedaj pa je že nekaj let v lasti države.

Kronologija