Murska Sobota
grad
15.stoletje
Murska Sobota
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Murska Sobota (Belmura) je verjetno naslednik srednjeveškega murskosoboškega gradu, ki je v zgodovinskih virih omenjen šele leta 1478 kot castellum in Belmwra. Sedanjo grajsko stavbo so pozidali grofje Szechvji v drugi polovici 16. stoletja in jo imeli do leta 1685, ko so izumrli. Leta 1687 je dvorec od Ferenca Keryja in Julije Szecheny kupil madžarski fevdalec Peter Szapary. Grof Geza Szapary je dvorec leta 1934 prodal na dražbi soboški občini. Po drugi svetovni vojni so v njem uredili Pokrajinski muzej, knjižnico, mladinski klub in gostišče.

Kronologija