Lukavci
dvorec
18.stoletje
Ljutomer,Lukavci
ohranjen objekt

Dvorec Lukavci (Lukauzen) je nastal iz strelskega dvorca vitezov Lukavških, ki so na njem gospodovali od konca 13. do srede 15. stoletja. Leta 1290 je omenjen gospod Herrand in več druguih. Za njimi je gospoščino imel vitez Jurij Schweinbeck, omenjen leta 1449, nato deželnoknežji fevdnik Vital Dorner. V 16. stoletju so gospoščino dedovali grofje Draškoviči, pred letom 1632 pa je Lukavce imel Jurij Stubich. Gospoščino so v 18. stoletju imeli baroni Kacijanarji, ki so tudi srednjeveški dvor prezidali v dvorec, nato pa so bili lastniki baron Fleury, pl. Reichsheim,od leta 1808 do konca druge svetovne vojne pa so jo imeli Schenkli. Stavba je bila poškodovana med kmečkimi nemiri leta 1848. Od leta 1952 je v dvorcu dom ostarelih občanov.

Kronologija