Ljutomer
grad
13.stoletje
Ljutomer
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Ljutomer (Luttenwerde) v 13. stol. pozidali salzburški nadškofje, upravljali pa so ga vitezi Ljutomerski. Leta 1249 je omenjen vitez Chunradus de Lvtenwerde s Hannaua pri Voitsbergu. Leta 1277 so Ljutomer pridobili Habsburžani, grad pa so se naprej upravljali gradiščani. Okoli leta 1360 so Habsburžani zastavili grad in gospoščino Hansu z Lasberga. Gospodje Lasberški so ga imeli do leta 1415, ko so ga Habsburžani podelili v fevd vitezu Hansu Schweinbecku. Schweinbecki so imeli Ljutomer do leta 1498, nato so ga upravljali razni cesarski oskrbniki. Med letoma 1686 in 1719 so si ga postopoma pridobili braneški baroni Mauerburgi. Ti so grad opustili in se je že v 18. stoletju spremenil v razvalino. Po letu 1859 so odstranili grajske razvaline in na njegovem mestu pozidali gosposko hišo Od okoli leta 1900 je stavbo imela grofica Lucia de Codroipo, pred drugo svetovno vojno pa je bila last rodbine Varda.

Kronologija