Lendava II.
dvorec
17.stoletje
Lendava
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Lendava (Lindua inferiorior) je med leti 1690-1705 pozidal knez Esterhazy. V posesti njegove rodovine je bil še med leti 1872-189, ko je bila v njem meščanska šola, med obema vojnama pa so ga preuredili v vojašnico. Po osvoboditvi pa je bila nekaj časa v njej rudarska šola Nafte.

Kronologija