Lendava I.
grad
13.stoletje
Lendava
izginuli objekt

Grad Lendava (Lindua inferiorior) so konec 13. stoletja pozidali gospodje Hoholti, kasnejsi grofje Banffyji. Lendavski grad so leta 1273 zasedli Čehi in ga tri leta pozneje porušili, a so ga Hoholti ponovno pozidali. Turki so ga večkrat zaman oblegali, ga pa je zasedel krucovski general Bottyan leta 1704. Ko so Bannffyji leta 1644 izumrli, je lendavsko gospoščino pridobil knez Ladislav Esterhazy. Esterhazyji so ga kmalu opustili in pozidali novi dvorec.

Kronologija