Gornja Radgona
grad
12.stoletje
Gornja Radgona
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Gornja Radgona (Ober Radkersburg) je bil pozidan v začetku 12. stoletja, ko so grad imeli Spanheimi. Gornjo Radgono so kot deželnoknežji fevd upravljali gradiščani iz pomembnih deželnih plemiških rodbin, ki so se imenovali tudi po Radgoni. Okrog leta 1290 je bil kastelan Hertwik Majsperški, leta 1363 so bili deželnoknežji fevdniki gospodje Ortolf in Henrik Lindeška. Od druge polovice 15. stoletja so grad upravljali razni oskrbniki in upravniki. Leta 1931 je banovinska uprava v gradu uredila dom onemoglih, po drugi svetovno vojni pa so bili v grajski stavbi prostori za šolske in kulturne dejavnosti ter stanovanja.

Kronologija